Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda

Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda

4.11 - 1251 ratings - SourceDuA¾i, AeAiA‡i i viAiednevni podhvati nisu se mogli poduzimati, jer su jedinice vezane za uporiAita i za zaAititu A¾elj. pruga, a na razpolaganju se ... ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI! ... Redakcija je izostavila tekst koji se odnosi na rad i borbena dej- stva 7. posadnog zdruga i 2. bojne brzog zdruga, Aije su jedinice dejstvo-anbsp;...


Title:Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda
Author: Vojnoistorijski institut (Belgrade, Serbia)
Publisher: - 1967
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA